om_duo

DUOfilm AS er et uavhengig produksjonsselskap basert i Bergen.
Siden starten av selskapet i 2010 har DUOfilm produsert flere kortfilmer, oppdragsfilmer og reklamer, og har også leid ut seg selv til eksterne produksjoner innenfor film & TV.
DUOfilm sitt mål er å utvikle og produsere varierte prosjekter med godt innhold og høy kvalitet.

ABOUT
DUOfilm AS is an independent production company based in Bergen, .
Since the beginning in 2010, DUOfilm has produced several short films, industrial films and commercials as well as freelanced to external productions in film and television.
DUOfilm’s goal is to develop and produce various projects with good content and high quality.

                          

DUOFILM AS
Email: postmaster@duofilm.no

LINDA BOLSTAD STRØNEN
Mob: 45181131
Email: linda@duofilm.no